Witamy na stronie Aliansu Ewangelicznego w RP

Międzynarodowy Szczyt Aliansu - Warszawa

Światowy Alians Ewangeliczny (WEA) wspólnie z Europejskim Aliansem Ewangelicznym (EEA), Ukraińską Radą Ewangeliczną i Kościołami Protestanckimi oraz Polskim Aliansem Ewangelicznym byli gospodarzami International Partnering Summit on the Global Church Response in Ukraine and Beyond.

Wydarzenie odbyło się w Warszawie w dniach 1-3 marca 2023 roku, nieco ponad rok po tym, jak Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie - wojnę, która spowodowała poważny kryzys humanitarny o znaczących skutkach globalnych.

„Tysiące ludzi straciło życie, a miliony musiały opuścić swoje domy. W czasach ogromnej tragedii pojawiają się promienie nadziei, gdy różni ludzie wyciągają rękę, by pomóc poszkodowanym przez wojnę. Chrześcijanie ewangeliccy na Ukrainie i w całej Europie, przy wsparciu współwyznawców z całego świata, stoją na czele tej reakcji” – powiedział bp dr Thomas Schirrmacher, sekretarz generalny Światowego Aliansu Ewangelicznego (WEA).

Od pierwszych dni rosyjskiej inwazji WEA współpracuje z ukraińską wspólnotą ewangelicką. Ustanowił on Specjalną Grupę Zadaniową The Response – Ukraine (TRUST) w celu koordynacji wysiłków społeczności ewangelickich i w celu wzmacniania kościołów na Ukrainie, które się zgłaszają i kościołów w krajach sąsiednich.

Spotkanie zorganizowane przez CEPCU i TRUS zgromadziło kluczowych liderów z Ukrainy, Europy i całego świata - ludzi reprezentujących różne sojusze, wyznania i organizacje. Miało ono na celu wzmocnienie reakcji globalnej wspólnoty Ewangelickiej na istotne kryzysy oraz wyciągnięcie wniosków z sytuacji na Ukrainie.

Uczestnicy spotkania postanowili przede wszystkim kontynuować swoje wsparcie, zwłaszcza długoterminowe, dla Ukrainy i ukraińskich uchodźców, pracować nad zacieśnieniem szerokiej współpracy w tematach reagowania na obecne kryzysy oraz określić modele skutecznego zaangażowania globalnej społeczności Ewangelickiej w ewentualne przyszłe kryzysy.

Sekretarze Generalni EEA, Jan C. Wessels i Connie Main Duarte, skomentowali: „Jako Sekretarze Generalni było i jest wspaniale widzieć i słyszeć o nieustannej opiece nad wieloma uchodźcami w prawie wszystkich krajach Europy oraz o tym, jak ewangeliczni chrześcijanie i Kościoły odgrywają w tym główną rolę. Wiele narodowych sojuszy ewangelicznych pomagało od początku wojny i nadal koordynuje wysiłki mające na celu opiekę nad ludźmi, którzy przeżyli traumę, ale także upewnienie się, że przestępcy nie mają szansy nadużyć sytuacji ludzi w potrzebie. Europejscy ewangelicy naprawdę stoją razem z naszymi ukraińskimi braćmi i siostrami w jedności, w modlitwie i działaniu”.

„Omówiliśmy kilka ważnych kwestii związanych z kryzysem na Ukrainie. Jednym z nich było wsparcie duszpasterzy, co jest o tyle istotne, że kościoły lokalne są centrami pomocy, której skuteczność w dużej mierze zależy od przywództwa przebywających tam lokalnych duszpasterzy. TRUST i CEPCU rozpoczęły pierwszą fazę inicjatywy wsparcia pastorów, zapewniając pomoc w zakresie odpoczynku, rehabilitacji i innych nagłych potrzeb dla 322 pastorów z 13 wyznań na Ukrainie” – powiedział Ruslan Maliuta, który kieruje TRUST.

„Uczestnicy dyskutowali również o pracy z uchodźcami w całej Europie, koncentrując się na opiece urazowej i potrzebach długoterminowych, a także zakładaniu kościołów w ramach kryzysu uchodźczego” – dodał.

Ukraińscy przywódcy wyrazili wdzięczność za wsparcie ze strony globalnej rodziny ewangelickiej. „Chciałbym podziękować wszystkim europejskim i światowym przywódcom za wsparcie dla Ukrainy w tym trudnym czasie. Kościół Chrystusa jest piękny!” powiedział Philip Savochka, przewodniczący CEPCU.

W trakcie szczytu uczestnicy dyskutowali również o wnioskach dotyczących przyszłych kryzysów. Utwierdziło się przekonanie, jak ważne jest, aby pasterze nie wyjeżdżali ale byli obecni i troszczyli się o ludzi. W reakcjach pastorów i przywódców chrześcijańskich na wojnę na Ukrainie wyróżniało się również natychmiastowe przeniesienie podejmowania decyzji na szczebel lokalny, powszechna praktyka gościnności i zdolność ludzi z różnych środowisk do uczenia się nowych umiejętności wymaganych przez zmieniające się sytuacje.