Witamy na stronie Aliansu Ewangelicznego w RP

krótka historia

Kim jesteśmy

Historia kościołów ewangelicznych w Polsce sięga połowy XIX, gdy na polskich ziemiach
pojawili się pierwsi Baptyści.

W okresie międzywojennym obserwujemy wzrost ruchów ewangelicznych, szczególnie na kresach wschodnich. Zmiany granic wywołane II Wojną Światową spowodowały wielokrotne zmniejszenie liczebności tego nurtu chrześcijaństwa na terenie Polski – wielu wyznawców znalazło się albo za wschodnią granicą, albo wyjechało na zachód.

W okresie powojennym w Polsce regularnie pojawiały się idee zjednoczeniowe społeczności typu ewangelicznego. W ich wyniku powstał Zjednoczony Kościół Ewangeliczny, który jednak pozostawał pod dużą presją i kontrolą ówczesnych władz państwowych.
Dopiero pod koniec lat 80-tych zmiany polityczne w kraju pozwoliły funkcjonować samodzielnie wspólnotom oraz dały wolność, by formalnie rejestrować kościoły i tworzyć nowe społeczności.

To w tych latach w wyniku rozpadu ZKE, zarejestrowano Kościół Zielonoświątkowy, Kościół Zborów Chrystusowych (obecnie: Kościół Chrystusowy), Kościół Ewangelicznych Chrześcijan oraz Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej.

Osobowość prawną uzyskały także Kościół Wolnych Chrześcijan, Chrześcijańska Wspólnota Zielonoświątkowa oraz Kościół Boży w Chrystusie.

Oczywiście idee zjednoczeniowe nie zostały porzucone.
W 1993 roku podjęto pierwszą, nieudaną próbę utworzenia Aliansu Ewangelicznego.
Kolejna miała miejsce sześć lat później.

21 czerwca 1999 roku odbyło się zebranie założycielskie Aliansu Ewangelicznego w RP, które
zaowocowało podpisaniem deklaracji założycielskiej przez 17 kościołów i organizacji
ewangelicznych.
21 stycznia 2000 roku Alians Ewangeliczny został wpisany do rejestru kościołów i innych
związków wyznaniowych jako krajowa organizacja międzykościelna, dział B pozycja 5.

Środowisko Ewangeliczne uzyskało swoją platformę wyrażania jedności, a jednocześnie reprezentanta interesów. W wyniku tego 25 października 2010 roku powołano Komisję Wspólną Rządu i Aliansu Ewangelicznego, które prowadziła przez pewien czas prace nad uregulowaniem ustawowym dla niektórych dłużej istniejących kościołów.

Poza tym Alians jest częścią Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (European Evangelical Alliance) oraz Światowej Wspólnoty Ewangelicznej (World Evangelical Fellowship, obecnie World Evangelical Alliance).

Alians Ewangeliczny

Kościoły założycielskie:

Ewangeliczna Wspólnota Zielonoświątkowa
Kościół Boży w Chrystusie
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej
Kościół Dobrego Pasterza
Kościół Ewangelicznych Chrześcijan
Kościół Zborów Chrystusowych
Kościół Zielonoświątkowy
Ursynowska Społeczność Ewangeliczna

Alians Ewangeliczny

Założycielskie Organizacje:

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie
Fundacja „Młodzież dla Chrystusa”
Fundacja „Słowo Życia”
Głos Ewangelii
Misja Pokoleń
Ruch Nowego Życia
Towarzystwo Ewangeliczno – Społeczne w Lublinie