Witamy na stronie Aliansu Ewangelicznego w RP

Wierzymy w:

- natchnione, nieomylne, w pełni wiarygodne i pochodzące od Boga Pismo Święte - najwyższy autorytet we wszystkich sprawach wiary i postępowania;
- jednego Boga, odwiecznie istniejącego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego;
- Pana Jezusa Chrystusa, Boga narodzonego z Marii dziewicy, objawionego w ciele i w Jego bezgrzeszne ludzkie życie, boskie cuda, odkupieńczą śmierć, cielesne zmartwychwstanie i osobisty powrót w mocy i chwale;
- zbawienie przez wiarę, niezależnie od uczynków, zgubionego i grzesznego człowieka, dzięki przelanej krwi Pana Jezusa Chrystusa i jego odrodzenie przez Ducha Świętego;
- Ducha Świętego, który zamieszkując w wierzącym czyni go zdolnym do prowadzenia świętego życia, do świadectwa i pracy dla Pana Jezusa Chrystusa;
- jedność Ducha wszystkich prawdziwie wierzących (Kościół – Ciało Chrystusowe) oraz zmartwychwstanie zbawionych do życia i zgubionych na potępienie.