Witamy na stronie Aliansu Ewangelicznego w RP

Ewangeliczne chrześcijaństwo razem

Alians Ewangeliczny w Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją międzykościelną zrzeszającą środowiska ewangeliczne

mapa: Obecność kościołów ewangelicznych na terenie Polski

NA BIEŻĄCO

Problemy wypalenia liderów - konferencja

Przez lata byliśmy obserwatorami sytuacji, w której wielu oddanych Bogu liderów w trakcie swojej długotrwałej służby doświadcza wyczerpania. Terminy takie jak "zmęczenie", "zniechęcenie", czy "wypalenie" stały się zbyt powszechne w opisie ich doświadczeń. Zaangażowanie i oddanie przez wiele lat często prowadzą do poczucia przeciążenia i wyczerpania.

Nie chcemy, by nasi cenni liderzy szukali ulgi i ukojenia w chwilowych rozwiązaniach, czy nowych doktrynach. Naszym celem jest odnalezienie prawdziwych, głębokich odpowiedzi na te wyzwania.
Dlatego podczas tej konferencji połączymy siły z ekspertami, którzy podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

NA BIEŻĄCO

Zarząd Aliansu Ewangelicznego spotkał się z sekretarzami EEA

Zarząd Aliansu Ewangelicznego spotkał się z sekretarzami Europejskiego Aliansu Ewangelicznego: Connie Duarte oraz Janem Wesselem. Tematem rozmowy były relacje pomiędzy tymi dwoma organizacjami. Jesteśmy w Europie postrzegani jako „mówiący językiem Zachodu, a jednocześnie rozumiejący Wschód” – przez to bardzo potrzebni. Europejski Alians Ewangeliczny z kolei rozwinął 18 sieci zajmujących się sprawami wspólnymi dla kontynentu: zapobieganie i pomoc ofiarom handlu ludźmi, uchodźcy, edukacja, pozytywne wpływ na politykę itp. Biuro EEA przy Parlamencie Europejskim ma sukcesy we wpływaniu na proces stanowienia prawa europejskiego, aby ono nie naruszało życia Kościoła. Dowiedzieliśmy się też, że kwestia ewangeliczności leży w gestii krajowych Aliansów, które w większości reprezentują Kościoły ewangeliczne w naszym kraju. Bardzo dobra, merytoryczna rozmowa będzie podstawą do dalszej współpracy AE w RP z EEA. 

NA BIEŻĄCO

Konferencja Evangelism Summit - Billy Graham

W dniach 19-20 maja w Krakowie odbył się szczyt ewangelizacyjny Evangelism Summit 2023.
Podczas tego weekendu uczestnicy wzięli udział w sześciu ciekawych panelach na temat głoszenia Ewangelii. Przedstawianie tego zagadnienia w różnych ujęciach wzbudziło ogromne zainteresowanie. Życie Dobrą Nowiną, obrona Ewangelii, dzielenie się Nią i cena głoszenia to tylko kilka przykładów rozważań na ten temat.

NA BIEŻĄCO

Międzynarodowy Szczyt Aliansu dot. pomocy Ukrainie

W dniach 1-3 marca 2023 r. w Warszawie odbył się międzynarodowy szczyt partnerski w sprawie globalnej reakcji Kościoła na sytuację na Ukrainie. 

Wydarzenie odbyło się w  nieco ponad rok po tym, jak Rosja rozpoczęła wojnę na pełną skalę na Ukrainie, która spowodowała poważny kryzys humanitarny o znaczących skutkach globalnych.

NA BIEŻĄCO

Wybór nowego Przewodniczącego

W 2015 roku nastąpiła zmiana struktury Aliansu Ewangelicznego.
Obecnie na jego czele stoi Zarząd składający się z przedstawicieli (jeśli to możliwe, Zwierzchników) Kościołów - członków zwyczajnych Aliansu.
Zarząd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego na dwuletnią kadencję, która może być jeden raz powtórzona. Pierwszym Przewodniczącym po zmianach był pastor dr Mateusz Wichary (KChB), a kolejnym biskup dr Marek Kamiński (KZ).
W dniu 26 stycznia 2023 roku Przewodniczącym został wybrany pastor Andrzej Nędzusiak (KBwCh).