Witamy na stronie Aliansu Ewangelicznego w RP

Problemy wypalenia liderów

– Konferencja Aliansu Ewangelicznego

Od lat obserwuję, że pełni pasji, wierni Bogu pastorzy (i inni przywódcy) „zużywają się” w swojej służbie.
Różnie to nazywamy: zmęczenie, zniechęcenie, wypalenie a czasem pozwalamy sobie na użycie słowa depresja.
I nie jest to zjawisko rzadkie, zwykle po kilkunastu latach pojawiają się pierwsze objawy „zużycia”. Nieliczni sobie z tym dobrze radzą.

Zamiast stosować różnego rodzaju „znieczulacze” (jakaś szczególna doktryna albo coraz to nowy model działania), proponujemy stawić temu czoła, aby znaleźć dobre rozwiązanie. Pomogą nam w tym doświadczeni fachowcy.

Andrzej Nędzusiak
Przewodniczący Aliansu Ewangelicznego

Miejsce:

Wyższa Szkoła Teologiczno – Społeczna w Warszawie 
ul. Wyborna 20 

Kiedy:

8 listopada 2023 r. (środa) – godz. 11:00 – 17:00

Plan:

11:00 Rozpoczęcie konferencji 

11:15 Wykład I – Ireneusz Dawidowicz

12:00 Warsztat – Nina Krystoń 

12:45 Lunch

13:30 Agenda organizacyjna

14:30 Wykład II – Przemysław Kopyto 

15:20 Wykład II – Ireneusz Dawidowicz

Pytania i odpowiedzi 

17:00 Zakończenie konferencji

 

Koszt:

100 zł (w cenie lunch i przerwy kawowe)

płatne na konto: 

Alians Ewangeliczny 
45 1020 1156 0000 7202 0071 0897
(z dopiskiem: konferencja)

Nasi mówcy

Ireneusz Dawidowicz

Pastor od 1988 roku, a obecnie w II Zboru KChB w Białymstoku „Droga Zbawiania”. Teolog – wykładowca Duszpasterstwa i Poradnictwa w WBST w Warszawie, Kierownik Instytutu Poradnictwa Biblijnego przy WBST. Psycholog o specjalności klinicznej z doświadczeniem klinicznym od 2011 r. w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznym oraz Sądowym. Ponadto psycholog i psychoterapeuta w Poradniach Zdrowia Psychicznego, w Szkołach i Ośrodkach Wychowawczych dla dzieci i młodzieży z zagrożeniem wykluczenia społecznego. Oprócz tego, psycholog i psychoterapeuta w Stowarzyszeniu KDN.

Nina Krystoń

Coach Zmiany. Ekspert w dziedzinie rozwoju kapitału ludzkiego o specjalności psychologia w zarządzaniu organizacją. 25 lat doświadczenia w biznesie. Autorka programów rozwojowych dla menedżerów. 460 h rocznie w mentoringu i coachingu. 180 warsztatów rocznie z przywództwa, efektywności i organizacji pracy. Razem z mężem w służbie duszpasterskiej w kościele Serce Metropolii w Katowicach.

Przemysław Kopyto

Pastor. Specjalista psychiatra. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w oddziale ogólnopsychiatrycznym, oddziale leczenia nerwic i zaburzeń osobowości, w oddziale psychiatrii dzieci i młodzieży, a także w oddziale leczenia uzależnień. Obecnie prowadzi pacjentów w poradniach zdrowia psychicznego oraz oddziale dziennym psychogeriatrycznym oraz oddziale psychiatrycznym dziennym dla dorosłych Consilium Med. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w tym Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Towarzystwa na Rzecz Dobrej Praktyki w Badaniach Klinicznych w Polsce (GCP.pl) oraz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Medycznego.