Witamy na stronie Aliansu Ewangelicznego w RP

Konferencja Evangelism Summit - Billy Graham


W dniach 19-20 maja w Krakowie odbył się szczyt ewangelizacyjny Evangelism Summit 2023.
Podczas tego weekendu uczestnicy wzięli udział w sześciu ciekawych panelach na temat głoszenia Ewangelii.
Przedstawianie tego zagadnienia w różnych ujęciach wzbudziło ogromne zainteresowanie.

Życie Dobrą Nowiną, obrona Ewangelii, dzielenie się Nią i cena głoszenia to tylko kilka przykładów rozważań na ten temat.

Mieliśmy przywilej gościć ludzi z różnych stron świata, którzy dzielili się swoim doświadczeniem w tej kwestii. Byli z nami:
- Alv Magnus z Norwegii, wieloletni dyrektor Młodzieży z Misją, prorok i człowiek zajmujący się kwestią przebudzenia w społeczeństwie,
- dr Per Ewert ze Szwecji, dyrektor Instytutu Claphman, apologeta i specjalista prowadzący badania nad oceną współczesnej kultury,
- dr Heinrich Dersken z Niemiec, pastor Wolnego Kościoła Ewangelicznego w Kolonii i dyrektor seminarium biblijnego Bibelseminar Bonn, zajmujący się teologią praktyczną i cyfryzacją
- dr Hugh Osgood z Wielkiej Brytanii, ewangelista i nauczyciel, prezes i założyciel Churches In Communities International,
- dr Jógvan Zachariassen z Wysp Owczych, jeden z dyrektorów Stowarzyszenia Ewangelizacyjnego Billy’ego Grahama (BGEA), szkoleniowiec i organizator festiwali BGEA w Europie,
- Jonny Gravino z Włoch, pastor Kościoła Imago Christo w Rzymie i dyrektor Włoskiej Akademii Teologicznej (ITA)

Wszystkie wykłady, wspólne uwielbienie i modlitwa na nowo rozbudziła zapał ewangelizacyjny w uczestnikach szczytu, dzięki czemu polecenie Jezusa "Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody..." nabrało w nas nowej mocy.
Dzisiaj pełni wiary i entuzjazmu oczekujemy praktycznych efektów tego wydarzenia.